Privatumo politika

Mūsų svetainės adresas yra: https://minimu.eu.

PRIVATUMO PAREIŠKIMAS

Ši privatumo politika buvo suformuota siekiant užtikrinti klientams, kad „MiniMu.eu“ yra įsipareigojusi laikytis savo ir visų savo klientų privatumo. MiniMu.eu supranta savo kliento asmeninės ir finansinės informacijos privatumo apsaugos svarbą ir veikia pagal atitinkamus Lietuvos privatumo įstatymus.

Ši politika taikoma visai asmeninei informacijai, kurią „MiniMu.eu“ surenka internete, be apribojimų, „MiniMu.eu“ svetainėje. Visa registracijos ar pateikimo metu pateikta informacija nebus naudojama jokiam nepageidaujamam bendravimui.

RENKAMA INFORMACIJA

„MiniMu.eu“ renka informaciją, kurią klientai jiems teikia, specialiai tam, kad galėtų vykdyti būsimą verslą ir pagerinti kliento internetinę patirtį. Tai gali apimti asmeninę informaciją:

Klientams suteikiama „MiniMu.eu“, kai jie užpildo kontaktines formas, klausimynus ar kitas buveinės svetainės skiltis, arba kai klientai paskelbia ar įveda informaciją į „MiniMu.eu“ svetainę;

Automatiškai „MiniMu.eu“ surinkta informacija apie klientų apsilankymą svetainėje, pvz., Jų IP adresą;

Apie tai, kaip klientai naudojasi „MiniMu.eu“ svetaine.

INFORMACIJOS TIKSLAS

Bet kokia „MiniMu.eu“ surenkama informacija naudojama siekiant suteikti klientams išskirtinę informaciją apie vartotojus apie „MiniMu.eu“ ir „MiniMu.eu“ produktus, kurie gali juos dominti. „MiniMu.eu“ bendrauja tik su klientais, jei jie turi jų sutikimą. Kitu atveju „MiniMu.eu“ naudoja informaciją apie klientus tik tam, kad suteiktų klientams geresnę patirtį internete ir užtikrintų, kad „MiniMu.eu“ ir jų partneriai palaikytų ir tobulintų savo klientams teikiamas paslaugas. „MiniMu.eu“ apdoros ir saugos asmeninę informaciją tik viduje ir neatskleis jokios informacijos trečiosioms šalims be klientų sutikimo.

SAUGUMAS

„MiniMu.eu“ stengsis imtis visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad klientų asmeninė informacija būtų konfidenciali ir saugi, ir imtis tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad būtų išvengta neteisėto ar atsitiktinio sunaikinimo, atsitiktinio praradimo, neteisėto atskleidimo ar prieigos ar kitų neteisėtų tvarkymo būdų. įgyvendinta. „MiniMu.eu“ užtikrins, kad jų renkama, naudojama ar atskleista asmeninė informacija būtų tiksli, išsami ir atnaujinta.

„MiniMu.eu“ naudoja tinkamas saugumo priemones, kad apsaugotų klientams pateiktą informaciją. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad dėl atviro interneto pobūdžio klientai turėtų žinoti, kad negalima garantuoti, kad interneto duomenų perdavimas bus visiškai apsaugotas nuo netyčinių gavėjų prieigos. MiniMu.eu nebus atsakinga už įvykius, susijusius su neteisėta prieiga prie kliento asmeninės informacijos.

RINKODARA IR REKLAMA

„MiniMu.eu“ gali suteikti klientams galimybę pasirinkti, ar jie nori dalyvauti rinkodaros veikloje, ar ne. Norėdami dalyvauti, klientai bus nukreipti į tinkamą mechanizmą, leidžiantį jiems užsiregistruoti. Užsiregistravę klientai gaus daugiau informacijos apie registracijai taikomas sąlygas ir atitinkamą rinkodaros veiklą. Klientai turėtų atidžiai perskaityti šias sąlygas, nes tokios sąlygos taikomos kartu su tomis, kurios nurodytos šioje politikoje, ir galėtų suteikti klientams vertingos informacijos apie tai, kaip tvarkoma asmeninė informacija, surinkta vykdant šią veiklą.

PASIŪLYMAI IR DOVANOS

Retkarčiais „MiniMu.eu“ vykdys akcijas, dovanėles ir varžybas. Visais atvejais taisyklės ir sąlygos bus taikomos prekėms, kurios reklamuojamos kaip dovanos su pirkimu ar prizu. Nemokama dovana negali būti keičiama ir šis pasiūlymas priklauso nuo to, ar yra siūlomo produkto. Organizatorius pasilieka teisę atmesti šį pasiūlymą bet kuriam asmeniui. Galioja įprastos pristatymo sąlygos. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu be perspėjimo atnaujinti arba pakeisti Sąlygas.

NUORODOS SU KITOMIS SVETAINĖMIS

„MiniMu.eu“ gali suteikti prieigą prie hiperteksto nuorodų, kurios nukreipia klientus į trečiųjų šalių valdomas svetaines tik nuorodomis ir informacijos tikslais. „MiniMu.eu“ nekontroliuoja tokių kitų svetainių ir neprisiima jokios atsakingos ar atsakomybės už bet kurioje kitoje svetainėje esančią medžiagą. Tokių nuorodų buvimas nėra tokių svetainių rekomendacija ar „MiniMu.eu“ patarimas ar informacija apie jas. Prieš atskleisdamas asmeninę informaciją bet kurioje svetainėje, „MiniMu.eu“ rekomenduoja klientams susipažinti su tos svetainės privatumo politika.

Jokių hiperteksto nuorodų į „MiniMu.eu“ svetainę negalima kurti be išankstinio rašytinio „MiniMu.eu“ sutikimo.

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Visos intelektinės nuosavybės teisės, užregistruotos ar neregistruotos bet kurioje šioje svetainėje ar šioje svetainėje esančioje informacijoje, turinyje, medžiagoje ar procesuose, priklauso buveinei ar jos licencijuotam šaltiniui. Visos teisės pasilikti tokioje intelektinėje nuosavybėje yra saugomos. Nė viena šios svetainės dalis negali būti atgaminama jokia materialia forma (įskaitant saugojimą bet kurioje laikmenoje elektroninėmis priemonėmis) be rašytinio autorių teisių savininko sutikimo. Klientai gali atsisiųsti vieną medžiagos kopiją iš bet kurio vieno kompiuterio asmeniniam naudojimui tik tuo atveju, jei visi autorių teisių ir kiti nuosavybės teisės saugomi pranešimai yra nepažeisti.

PRIVATUMO POLITIKOS PRIPAŽINIMAS, PAKEITIMAI

Klientams, naudojantiems šią svetainę, taikomos šioje privatumo politikoje nustatytos sąlygos. Klientai, patekę į „MiniMu.eu“ svetainę ir naudodamiesi ja, sutinka, kad „MiniMu.eu“ rinktų, naudotų ir atskleistų kliento informaciją, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje, ir parodytų sutikimą su tokiomis sąlygomis. MiniMu.eu pasilieka teisę bet kada keisti šią privatumo politiką, paskelbdamas pakeitimus savo svetainėje. Klientai privalo reguliariai peržiūrėti svetainės privatumo politiką ir užtikrinti, kad jie būtų nuolat informuojami apie tai, kokią informaciją „MiniMu.eu“ renka, kaip ja naudojasi ir kokiomis aplinkybėmis ją atskleidžia. Laikoma, kad klientai naudodamiesi svetaine po pakeitimo paskelbimo reiškia, kad sutinka su pakeista privatumo politika.

Klientai gali bet kada pakeisti savo registracijos duomenis arba paprašyti „MiniMu.eu“ pašalinti jų duomenis iš internetinės duomenų bazės. Be to, jei klientai nori susipažinti su savo asmenine informacija arba kyla klausimų dėl šios privatumo politikos, atsiųskite mums el. Laišką.